– Mengasihi Yesus

Marta mengasihi Yesus
Dengan caranya: “menerima Dia di rumahnya,
Dan sibuk sekali melayani Dia”
Apa salahnya berlaku demikian?

Masalahnya,
bukan itu yang dipandang perlu oleh Yesus.
Itu bentuk “kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara”
Sehingga tidak punya waktu bersama Tuhan

Duduk tenang dan menyimak perkataan-Nya
Bergaul dekat dan menikmati kebersamaan dengan-Nya
Mengenal kehendak-Nya dan kebenaran-Nya
Mengenal Dia dan semakin mengenal Dia.

Semakin mengenal semakin ingin mengenal
Semakin ingin selalu dekat akrab dengan-Nya
Hanya itu yang perlu dan bernilai kekal.

Sehingga … yang aku lakukan, itu wujud pengenalanku akan Dia.

– eva kristiaman

(bersambung)