• Jadi Maria bukan Marta

“Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama Aku.” – Wahyu 3:20

Sudah terlalu lama Ia menanti
Sabar mengetuk pintu hatiku tiada henti
Ia begitu ingin memiliki relasi akrab
Denganku

Ahh… mengapa aku baru mengerti
Aku segera bertobat
Meninggalkan cara hidup kristenku yang lama
Menggantinya dengan yang baru

Kudengar ketokan di muka pintu
Kubuka pintu dan Ia masuk
Ia masuk mendapatkanku
Aku dipeluk-Nya erat, kasih-Nya menguasaiku

Aku bahagia, bahagia sekali!
Kasih-Nya padaku sebesar penderitaan-Nya bagiku!
Tak terhingga, tak terkatakan!
Ia duduk makan bersamaku menatapku penuh kasih!

– eva kristiaman

(bersambung)

Iklan